Verhuizing WOS naar Veiling nog niet zeker

0

Of gebouw De Veiling in Poeldijk het nieuwe onderkomen voor de WOS wordt, is toch nog met vraagtekens omgeven.

Het is wel de wens van het college, maar wethouder Rombout laat in een memo aan de gemeenteraad weten dat er tegelijkertijd aan meerdere scenario’s wordt gewerkt, “mocht het onverhoopt niet lukken met het verhuizen van de WOS”. 

De streekomroep moet weg van de huidige locatie in ‘s-Gravenzande, omdat op die plek een tweede Berkenflat moet komen. Rombout schrijft dat het de bedoeling van het college is om van De Veiling een financieel gezonde en bruisende culturele voorziening te maken. Nadat stichting De Leuningjes eind vorig jaar had besloten om te stoppen als exploitant van De Veiling als gevolg van de door de gemeente gewenste huur- en exploitatieafspraken, is de WOS gevraagd een zogeheten businesscase uit te werken. Daarvoor zijn ook gesprekken gevoerd met de huidige vaste gebruikers van het gebouw.

De verwachting is dat de businesscase er begin juni ligt. Op basis daarvan wil Rombout bekijken wat verder nodig is, waarna hij nog vóór het zomerreces de gemeenteraad daarover wil informeren. Maar de wethouder houdt wel een slag om de arm. “Omdat exploitatievraagstukken complex van aard kunnen zijn en er op dit moment nog geen garanties te geven zijn, werken we tegelijkertijd aan meerdere scenario’s mocht het onverhoopt niet lukken met het verhuizen van de WOS. Dit doen we om te voorkomen dat de realisatie van de 2e Berkenflat vertraging oploopt”, zo schrijft hij in het memo.

Bron : www.wos.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: