Investeren in de toekomst: College van Westland besluit positief over MasterplanFlora Campus Westland

0

DCIM\100MEDIA\DJI_0083.JPG

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland heeft ingestemd met het
Masterplan Flora Campus. Met het Masterplan Flora Campus Westland wordt een stevige ambitie
neergezet voor de toekomst van de Westlandse (innovatieve) economie, passend bij een
tuinbouwcluster dat haar wereldwijd leidende rol in de tuinbouwsector en tuinbouwtechnologie
wil blijven vervullen en daarmee een grote bijdrage levert aan de gemeenschappelijke welvaart
van de inwoners van Westland. Belangrijk dus voor iedereen.

Het Masterplan zal voorgelegd worden aan de raad ter besluitvorming. Om inwoners en ondernemers kennis te laten maken met de plannen wordt op maandag 17 april 2023 een informatieavond georganiseerd.


Het masterplan Flora Campus Westland is het vervolg op het Ontwikkelperspectief Floragebied uit
2021, waarin de ambities van de gemeente Westland voor het gebied werden geformuleerd. De Flora
Campus Westland omvat 23 hectare en wordt begrensd door de Burgemeester Elsenweg (N213), de
Middelbroekweg, Lange Broekweg en de Europaweg naast het huidige World Horti Center. Het
masterplan is een belangrijke vervolgstap in de realisatie van de Flora Campus Westland (Campus).
Ruimte voor leren, ondernemen en wonen.

In Flora Campus Westland komen onderwijs, kennis op het gebied van glastuinbouw en
glastuinbouwtechnologie samen. Ook is er ruimte voor verschillende vormen van woningbouw. Het plan
is ontworpen rond het centraal gelegen Florapark. In het gebied is ruimte voor leren, ondernemen en
wonen in een duurzame en groene omgeving. Bijzonder aan het concept is de integrale benadering
van het onderwijs.

Naast onderwijs en onderzoek op MBO, HBO en WO niveau, komt er ook een
Vakcollege + voor het VMBO onderwijs. Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het
gebied is de bereikbaarheid met Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarom wordt een nieuwe
mobiliteit hub ontwikkeld.
Masterplan
Het masterplan Flora Campus Westland geeft op hoofdlijnen aan hoe dit gebied eruit gaat zien. Het

beschrijft de inrichting in stedenbouwkundig en ruimtelijk opzicht met een ambitie op AAA+ niveau. Om
dit te illustreren, bevat het masterplan veel afbeeldingen, kaarten en foto’s. Daarmee laat het
masterplan zien wat op welke plek komt, h oe het gebied er straks op hoofdlijnen uit gaat zien, uit
welke fasen de ontwikkeling van het gebied bestaat en welke partijen erbij betrokken zijn. Het
masterplan zal de basis zijn voor de op te stellen bestemmingsplannen.


Het masterplan Flora Campus Wes tland is te raadplegen op https://www.floragebied.nl.
Informatiebijeenkomst masterplan Flora Campus Westland
Voor inwoners, ondernemers en belangstellenden organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst
over de plannen voor dit gebied. Deze vindt plaats op maandag 17 april 2023 om 19.00 uur in het
World Horti Center in Naaldwijk. De gemeente zal dan de plannen toelichten en vragen beantwoorden.
Geïnteresseerden kunnen zich voor deze informatieavond aanmelden door uiterlijk vrijdag 14 april te
mailen naar floragebied@gemeentewestland.nl onder vermelding van ‘Deelname 17 april’.

DCIM\100MEDIA\DJI_0083.JPG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: