Gemeente Westland ondertekent steunverklaring voor opschalen campusvorming

0

De gemeente Westland heeft deze week een steunverklaring ondertekend voor de definitieve
aanvraag die de Greenport Horti Campus uiterlijk maandag 17 april indient bij Katapult. Doel van
deze steun is het verkrijgen van een financiële injectie voor het MBO en HBO in de Greenport
West-Holland.
In de aanvraag van de Greenport Horti Campus bij Katapult, een nationaal netwerk van 450
samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven, staat een aantal vraagstukken centraal.

 1. Antwoorden vinden op vragen die bij glastuinbouwondernemers leven over digitalisering in relatie
  tot energieneutraliteit
 2. Het opvullen van de missing link tussen bedrijven en onderwijs.
  Studenten koppelen aan vraagstukken bedrijven
  Het antwoord op die vragen wordt wat de Greenport Horti Campus betreft gevonden door studenten
  (mbo en/of hbo) actief te koppelen aan actuele innovatieopdrachten van bedrijven. Na goedkeuring
  kan in september 2023 gestart worden met het uitvoeren van de plannen. De beoogde aanvraag heeft
  een omvang van 9 miljoen verspreid over 4 jaar met uitzicht op nog 3 miljoen in jaar 5 en 6. De
  Westlandse regiocampus en het World Horti Center in Naaldwijk ondersteunen bij de aanvraag.
  Steun en financiering
  De gemeente Westland spreekt niet alleen haar steun uit, maar draagt ook financieel haar steentje bij
  aan dit initiatief. Dat gebeurt in de vorm van personele inzet, maar ook door subsidie te verlenen aan
  drie deelprojecten uit de plannen.
  RoboCrops: Steeds vaker gebruiken ondernemers in de glastuinbouw digitale innovaties, zoals robots,
  drones en kunstmatige intelligentie. Binnen Rob ocrops staat handsfree telen centraal. Enerzijds door
  teeltbedrijven en techbedrijven met elkaar in contact te brengen en een energiek ecosysteem te
  ontwikkelen, en anderzijds door het ontwikkelen en organiseren van test – en validatielocaties voor
  innovaties.

Learning Community: Dit is een samenwerking van Onderwijs en Onderzoeksinstellingen (MBO
Westland, Inholland en Leiden Delft Erasmus federatie) en het bedrijfsleven, met name via WHC en de
Greenport West-Holland. Hierbinnen wordt in projectonderwijs g ewerkt aan werkelijke vraagstukken uit
het bedrijfsleven.
Leven Lang Ontwikkelen: een initiatief voor leerlingen op het mbo en hbo als het gaat om onderwerpen
als digitalisering van teelt, logistiek, energieneutraliteit en marketin g.
Tuinbouw van de toekomst
Wethouder Pieter Varekamp van Westland (Economie) is lid van de regiegroep GHC Katapult die is
gevormd om zorg te dragen voor bestuurlijke verankering in de regio. Varekamp: “Met dit project
zetten wij als Westland een belangrijke stap in het verkrij gen en vastleggen van kennis over de
tuinbouw van de toekomst. Dat zien wij graag samenkomen in een florerende en innovatieve Greenport
Horti Campus Westland.”

Foto : Rolf van Koppen Fotografie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: